Chemie? Fyzika? Matematika? Pro Zuzku Grycovou žádný problém.

Na chemii obdivuji zejména to, že nejenže dokáže pomocí matematických rovnic a vzorečků popsat svět kolem nás, ale také to, že je všude kolem nás. Není tedy pouze abstraktní, jak by se mohlo některým studentům zdát; praktické využití nalézá v každodenním běžném životě - a to bych svým studentům ráda ukázala.
Zuzana Grycová
ScioLektorka


Zuzka Grycová je naší nejmladší lektorkou. Počet studentů, kteří si kupují její lekce, stále roste a studenti se k ní rádi vracejí. Zuzka ví, co děti do školy potřebují a způsob její výuky jim vyhovuje. Dneska si udělala čas, aby nám odpověděla na pár otázek.

Ahoj Zuzko, můžu začít nejdříve s profesní otázkou? Proč ses rozhodla věnovat doučování?

Již od základní školy jsem doučovala spolužáky a velmi mě to bavilo. Rozhodla jsem se to tedy zkusit, jelikož ráda komunikuji s lidmi a nečiní mi problém něco někomu vysvětlovat. Těší mě, pokud dotyčný ode mne látku pochopí a je schopen ji využít v praxi.

Doučuješ matematiku, fyziku a chemii. Proč zrovna tyto předměty?

Ve škole mě vždy bavily přírodní vědy, zejména pak chemie. Postupně se k ní přidaly také matematika a fyzika. Na těchto vědách mě vždy fascinovala jejich přesnost a schopnost popisovat svět kolem nás.

Nejraději učím ale chemii, jelikož, jak jsem už řekla, mám k tomuto předmětu nejblíže. Na chemii obdivuji zejména to, že nejenže dokáže pomocí matematických rovnic a vzorečků popsat svět kolem nás, ale také to, že je všude kolem nás. Není tedy pouze abstraktní, jak by se mohlo některým studentům zdát; praktické využití nalézá v každodenním běžném životě - a to bych svým studentům ráda ukázala.

Co je pro tebe při doučování nejdůležitější?

Nejdůležitější pro mne je, aby žák látce zcela rozuměl, ale také, aby se nebál požádat o pomoc v případě, že mu něco uniká nebo není jasné. Není vůbec důležité, zdali je žák premiant, či nikoli. Podstatná je pouze motivace a chuť naučit se něco nového. Budu ráda, pokud žák látce porozumí natolik, že bude schopen látku vysvětlit kamarádům nebo rodině.

Ty chodíš stále do školy, co ti připadá důležité ve škole?

Když si vzpomenu na základní školu, vybaví se mi, jak velmi záleží na učitelích. Někteří mne svým výkladem zcela očarovali, jiní mi předmět zcela znechutili. Proto doufám, že budu mít na žáky pozitivní vliv a třeba v nich probudím zájem o předměty, které doučuji.

Čemu se věnuješ, když zrovna nejsi ve škole, neučíš se nebo nedoučuješ? Máš vůbec nějaký volný čas?

Jistě, i když pravdou je, že většinu svého volného času věnuji přípravě na různé přírodovědné olympiády a soutěže. Mimo to aktivně sportuji a cestuji. Nepohrdnu ani čtením nebo tvořením. V současné době podstatnou část volného času věnuji také dobročinným sbírkám.

Kdyby sis mohla cokoli přát, co by to bylo?

Přála bych si, aby všichni dostali možnost na vzdělání. Kéž by všichni našli to, v čem jsou dobří a co je baví, aby se tomu v budoucnu mohli věnovat.

Je něco, co bys ráda řekla nebo vzkázala svým potenciálním studentům?

Ráda pomůžu všem, kteří mne o to požádají. Nezáleží mi na tom, zdali v daném předmětu vynikáš, nebo jsi pozadu. Nevadí mi, pokud daný předmět ve škole nenávidíš. Oceňuji už jenom to, že jsi se rozhodl přihlásit na doučování a jsi ochotný s tím něco udělat. Ráda ti pomůžu s konkrétním domácím úkolem nebo přípravou na konkrétní test. Nemusíš se bát, že bych jela příliš pomalu/rychle. Vše přizpůsobím tvému tempu a tvým potřebám. Pokud například preferuješ některé platformy, kde by doučování probíhalo, určitě je vyzkouším. Totéž platí s kvízy a stránkami na procvičování. Doufám, že si sedneme a budeš sám se sebou i se mnou spokojený.