Učivo přehledně a srozumitelně

Poměr mezi hlavními větami

Bojujete občas s určováním vztahů mezi hlavními větami? Máme pomocníka!
Redakce SCIO


Když dáme dvě věci k sobě, vznikne mezi nimi vztah. Někdy pozitivní, někdy negativní, někdy zjevný, někdy skrytý. A to platí i o větách hlavních. Protože jsou obě hlavní, jsou na sobě významově nezávislé. Vztah, který mezi nimi vznikne, záleží pak na jejich obsahu. Obsahy vět se mohou doplňovat, vylučovat se, odporovat si, stupňovat se… A podle toho vztahu, který mezi větami vznikne – většinou za pomoci spojek – můžeme určit jejich poměr. Ten k frustraci žáků přesahuje i do pravopisu, ovlivňuje totiž psaní čárek mezi větami. Je však pravda, že pro správné psaní čárek mezi větami hlavními musíme určit jen dvě věci – zda jsou to věty hlavní a zda jsou, nebo nejsou v poměru slučovacím. V tom jediném se totiž čárka nepíše a věty jsou většinou spojené spojkou a (jak ostatně ilustruje toto souvětí). Pokud ovšem výjimečně mezi větami spojka nechybí. Pak je potřeba oddělit je čárkou i ve slučovacím poměru.

Zapomeňme ale na chvilku na čárky. Určování poměru mezi větami se hodí ještě k jedné věci – k přemýšlení o větné stavbě, o významu vět a jejich sdělení. I když určování poměrů s největší pravděpodobností budete potřebovat jenom k získání lepší známky z češtiny, rozvoj jazykových dovedností a logického myšlení, které s sebou tato duchaplná činnost přináší, vám bude k užitku po celý život.

Přiložené soubory

CJ8_pomer_mezi_vetami_hlavnimi.pdf