Odborné studie

Přinášíme výsledky výzkumu PAQ Research a Kalibro o dopadu pandemie na školy

PAQ Research a Kalibro jako první změřily možný dopad pandemie na výsledky žáků. Z testů v českém jazyce a matematice provedených v roce 2020 a 2021 v 5. třídách odhadujeme, že žáci během roku pandemie ztratili ekvivalent zhruba 3 měsíců učení. Ztráta byla po otevření škol na jaře 2021 podstatná, ačkoliv se nepotvrzují pesimistická zjištění ze zahraničí ze začátku pandemie, která ukazovala extrémně nízkou efektivitu distanční výuky.
Redakce SCIO

Tisková zpráva Společnosti PAQ Research a Kalibro:

Pandemie žákům výsledkově vzala v průměru 3 měsíce učení

Společnosti PAQ Research a Kalibro jako první změřily možný dopad pandemie na výsledky žáků. Z testů v českém jazyce a matematice provedených v roce 2020 a 2021 v 5. třídách odhadujeme, že žáci během roku pandemie ztratili ekvivalent zhruba 3 měsíců učení. Ztráta byla po otevření škol na jaře 2021 podstatná, ačkoliv se nepotvrzují pesimistická zjištění ze zahraničí ze začátku pandemie, která ukazovala extrémně nízkou efektivitu distanční výuky. Školy se s podporou MŠMT musí zaměřit na žáky, kteří zaznamenali nejmenší posun během distanční výuky.

Náš odhad vychází z opakování identických testů na panelu 88 škol z celé ČR před a během pandemie. Výsledky žáků pátých tříd v českém jazyce a matematice byly v květnu 2021 stejné či mírně horší než u žáků pátých tříd v únoru 2020. Za normálních okolností v tomto období ale dochází k významnému zlepšování studentů. Stagnace a zaostání naznačuje, že žáci ztratili zhruba 3 měsíce učení. Průměrný žák z letošního testování (po očištění vlivu odlišného termínu) se zhoršil o 15-17 percentilních bodů. Detailnější analýza ukazuje, že se zhoršilo 60 % škol v češtině a 69 % škol v matematice.

Reálný dopad na žáky může být vyšší i nižší kvůli náhodné statistické odchylce. Další modelace ukazují, že k propadu gramotností žáků došlo s 95% jistotou. Část tohoto dopadu mohly ovšem školy za zhruba již 2 měsíce probíhající prezenční výuky dohnat.Školy s podprůměrnými výsledky v roce 2020, do kterých chodí více dětí s vysokoškolsky vzdělanými rodiči, se propadly významně méně ve srovnání se školami s méně vzdělanými rodiči. „Výsledky ukazují, že slabší žáci se vzdělanějšími rodiči mohli profitovat z domácího prostředí a účasti rodičů na jejich vzdělávání. Jejich výsledky neklesly tolik. Zato školy, kde je více dětí s nízkým socioekonomickým statusem a horšími výsledky, zaostaly výrazně. Jelikož již před pandemií měly tyto školy nízké výsledky, je u nich vysoké riziko dalšího zaostávání a vzdělávací neúspěšnosti.“ říká výzkumník PAQ Research Václav Korbel.

Ztracené učivo jde „dohnat“ a ministerstvo školství za tím účelem správně připravilo Národní plán doučování cílící na děti s primárně vyššími absencemi a horším prospěchem. Podle našich výsledků by další prostředky měly cílit přímo na školy s nejnižším socioekonomickým statusem a horšími výsledky. „Pandemie podtrhla potřebu mít nástroj, jak identifikovat potřebné školy a žáky. Žáci z chudších rodin, které například pobírají přídavek na dítě, nejen po pandemii potřebují podporu ve vzdělávání pro vyrovnání rozdílů učení z domova. Kromě doučování je ale potřeba i aktivizace dětí v nízkoprahových volnočasových aktivitách,“ komentuje Daniel Prokop, sociolog a zakladatel PAQ Research.

Naše odhady dopadů na učení jsou vyšší než odhady dopadů celého školního roku 2020/21 na výsledky v USA, nicméně nepotvrzují výzkumy zkraje pandemie, které například v Nizozemí naměřily takřka nulovou efektivitu distanční výuky. Monitoring výsledků vzdělávání by v Česku měl probíhat kontinuálně ve výrazně robustnějším měřítku a měl by umožňovat i (mikro)regionální srovnání. Vzdělávací politika musí být opřena o kvalitní sběr dat a jejich interpretaci.Sběr dat realizovala společnost Kalibro. Šetření proběhlo na stejných 88 školách v 2020 a 2021 s využitím stejného testu v obou letech. Díky tomu sledujeme změnu výsledků různých kohort žáků 5. tříd, kteří navštěvují stejnou školu. Celkově se jedná o 2234 žáků v roce 2021 a 2207 v roce 2020. Do testování Kalibro se nedostatečně zapojují nejslabší školy a školy s žáky s velmi nízkým socioekonomickým statusem.


Zdroj: PAQ Research a Kalibro